Foruten Rørvik-investorene anført av Williksen, Dolmen og Bondø, var det få aksjonærer som aksepterte å selge NTS-aksjer til Salmar med betaling hovedsakelig i Salmar-aksjer.

Fredag kveld kom meldingen om at 52,7 prosent av aksjekapitalen hadde godtatt budet. Justert for Rørvik-grupperingen var det 2,6 prosent. Om en så trekker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning med 1,5 prosent, som antas å ha akseptert budet, sitter en igjen med rundt 1,1 prosent andre som også aksepterte budet.