Til sammenligning ventes verdens samlede produksjon å bli rundt 2,6 millioner tonn.

For inneværende år venter Mowi å slakte 484.000 tonn laks.

– Det vil være første gang i Mowis 60 års lange historie at vi kommer over 500.000 tonn-grensen, sa konsernsjef Ivan Vindheim under selskapets kvartalspresentasjon.

Anslaget for 2023 totalt sett er uendret fra forrige kvartal, selv om det er noen justeringer. For eksempel er guidingen for Island justert noe ned, mens den for Norge er justert litt opp.