– Dette er et tiår for handling, sa Manuel Barange i FAO under et foredrag på North Atlantic Seafood Forum (NASF) tirsdag.

Barange var blant foredragsholderne som snakket om bærekraftig hav.

Konferansen North Atlantic Seafood Forum arrangeres årlig i Bergen i mars. Fjorårets konferanse rakk så vidt å bli gjennomført før hele samfunnet stengte ned. I år er konferansen heldigital og går over tre dager. Det er flere parallelle sesjoner.

Økt konsum per person er mulig

Barange snakket om «blue transformation», og hvordan vi sammen kan gjøre at sjømatkonsumet per person kan økt, også i takt med en økende befolkning.

– FAO kan ikke gjøre dette alene. Vi trenger sterke partnere, sa han.

Ifølge Barange kan vi – om fiskebestandene forvaltes riktig – kan verdens befolkning spise 25,6 kilo sjømat hver per år i 2050. Det er opp fra dagens nivå på 20,5 kilo.

– Men i vårt lav-scenario vil det falle, til 18,5 kilo per år, sa han.

En rekke temaer

De tre dagene NASF varer, skal berøre en rekke temaer innen fiskeri og havbruk.

Blant temaene som står på programmet er

  • Lakselus
  • Finans
  • Laksefôr
  • Hvitfisk
  • Reker
  • Pelagisk

IntraFish følger programmet og rapporterer løpende om relevante nyheter.