– Sjømatrådets nye leder vil jobbe med utfordrende oppgaver i en offensiv og ambisiøs næring sammen med aktører fra både næringsliv, virkemiddelapparat og politikk, nasjonalt og internasjonalt. Det er avgjørende at du har forståelse for næringens egenart og utfordringer, og at du viser god rolleforståelse, heter det blant annet i annonsen.

Det var i slutten av februar at det ble offentlig kjent at Renate Larsen ønsket å slutte som toppsjef i Sjømatrådet. Rett før helgen ble det kjent at Børge Grønbech midlertidig tar over jobben, med effekt fra 1.