Ved laksebørsen Fish Pool i Bergen omsettes finansielle kontrakter for fremtidige laksepriser. Det handles ikke fysisk laks, men finansielle instrumenter som er koblet til lakseprisen. Dette kan kjøpere og selgere av laks i store kvantum bruke til å sikre seg mot prissvingninger.

Den seneste tiden har de rekordhøye prisene i spotmarkedet også dratt opp prisene i fremtidsmarkedet til nye rekorder.

– I dag ble andre halvår handlet til 75,50 kr/kg og helåret 2023 er blitt handlet til 75,0 kr/kg, sier Martens til IntraFish.