2022 ble et uvanlig innholdsrikt år i sjømatnæringen, preget av høye priser, høye(re) skatter og maktkamper.

I begynnelsen av 2022 handlet det meste om den spektakulære kampen om lakseselskapet NTS i Rørvik. Det børsnoterte selskapet var kontrollert av Helge Gåsø på Frøya på den ene siden, og en rekke familier fra Rørvik på den andre siden, og var et av Norges største lakseselskap.

Eierne var ikke enige om veien videre, om selskapet skulle selges eller ikke, og i så fall til hvem og hvilken pris.