Fiskeri- og sjømatministeren har fått en ny rapport fra Nofima. Rapporten peker på hindre som næringsaktører og forskere møter i arbeidet med utnytte hele fisken, marine restråstoffer og nye arter. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) mandag.

Oppgaven Nofima fikk fra departementet var å identifisere hvilke hinder næringsaktørene opplever knyttet til utnyttelse av restråstoff, biprodukter og nye arter som kan redusere verdiskapingen i sjømatnæringen.

Flere hindre

– Verden trenger mer bærekraftig, trygg og sunn mat. Det betyr at vi må spise mer mat fra havet. Vi må bli flinkere til å ta i bruk hele fisken og de mulighetene som nye arter gir oss. Denne rapporten peker på hindre vi må forsere, og er et viktig innspill i arbeid med å fremme bærekraftig matproduksjon fra havet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en uttalelse.

Departementet viser til at Nofima har jobbet tett med industriaktører og andre institutt som Havforskningsinstituttet, Sintef Ocean og Norges sjømatråd for å få en god oversikt over de utfordringene som industrien har.

Går gjennom rapporten

Rapporten identifiserer utfordringene som næringsaktører og forskningsmiljøer møter i sitt arbeid med bærekraftig utnyttelse av marint råstoff. Blant annet dokumentasjon om hvilke risikoer det ligger i å bruke nye arter i havet til mat- og fôrproduksjon.

Departementet vil nå gå gjennom rapporten, med sikte på å følge opp de mest sentrale utfordringene for å lykkes med en bedre utnyttelse av havets ressurser.