Styret i morselskapet i Nordlaks-konsernet, Nordlaks Holding har vedtatt et ekstraordinært utbytte til eierne på 600 millioner kroner for 2021.

Det skriver selskapet i en pressemelding onsdag.

Nordlaks skriver at utbyttet utbetales for at eierne av Nordlaks skal kunne betale skatteskjerpelsene som Stortinget har vedtatt for norske eiere av havbruksbedrifter.

Høsten 2021 vedtok Stortinget en skatteskjerpelse for norske eiere av havbruksbedrifter. Skatteskjerpelsen skal betales av Nordlaks sine eiere, og ikke av selskapet selv, og derfor må selskapet utbetale større utbytter. Til sammenligning var utbyttet fra Nordlaks Holding på om lag 100 millioner kroner per år i perioden 2018 til 2020.

Formuesskatt på oppdrettstillatelser
  • Fra og med inntektsåret 2022 endres beregningen av formuesskattegrunnlaget for fiskeri- og oppdrettstillatelser.
  • Dette ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2022, hvor Solberg-regjeringen foreslo å oppheve dagens praksis der fiskeri- og oppdrettstillatelser ervervet før 1998 ikke inngår i formuesskattegrunnlaget.
  • Videre foreslo den daværende regjeringen at auksjonspriser bør benyttes som utgangspunkt ved egenfastsettingen av formuesverdien av oppdrettstillatelser.
  • Endringene vil i hovedsak ha betydning for oppdrettsselskap som ikke er børsnotert, som er i norsk privat eie, og som ervervet oppdrettstillatelser før 1998.
  • Formuesskatten er vedtatt og Skatteetaten har nylig publisert en utfyllende veileder for betaling av skatten.
  • Representantforslag om å utsette innbetalingen av skatten er blitt nedstemt i Stortinget. Det samme har forslag om en gradvis innføring av skatten.
Kilde: Stortinget

– Heldigvis har Nordlaks drevet med overskudd de siste årene, så dette truer ikke selskapet. Men den økte skatten på norsk eierskap av havbruksbedrifter er en kostnad som vi må regne med enten vi driver med overskudd eller ikke. Dermed må vi legge av mye penger i gode tider, som nå, for å kunne betale skatten i de dårlige tidene som vi vet kommer, uttaler konsernsjef Eirik Welde i meldingen.