Søndag skriver Adresseavisen at myndighetene har tatt pant i akjer til flere rike trøndere som har utvandret til Sveits, deriblant Måsøval-eier Anders Måsøval, som flyttet til Sveits høsten 2022.

Han meldte da flytting til byen Meggen i Sveits, rett i nærheten av Zürich.

Slik tidligere omtalt er Anders Måsøval ifølge Kapital god for 2,95 milliarder kroner, og eier indirekte aksjer for 1,3 milliarder kroner børsnoterte Måsøval AS gjennom investeringsselskapet Måsøval Invest.

Måsøval (tidligere Måsøval Fiskeoppdrett)
  • Lakseselskap med hovedkontor på Frøya og produksjon i flere kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal.