Sjelden har så mye skjedd i norsk sjømatnæring på en uke. Parallelt med Aqua Nor i Trondheim, som var den første store fysiske