En av fire operative tanker ved Proximar Seafoods nye post-smolt vekstfasilitet ved Oyama i Japan hadde en lekkasje lørdag 3. februar, noe som førte til biomassetap. Foreløpige anslag antyder at 50.000 fisk har gått tapt i tanklekkasjen.

Det fremgår av en børsmelding fra selskapet mandag morgen.

En del av partiet i tanken ble reddet og overført til en annen produksjonstank. Proximar undersøker for øyeblikket hendelsen nøye og jobber med å forbedre alle ledd og tetninger for å forhindre fremtidig lekkasje.

Proximar Seafood
  • Norsk selskap som skal bygge et landbasert lakseanlegg ved Oyama i Japan
  • Første fase skal ha en kapasitet på 5.300 tonn. RAS-anlegget leveres av israelske Aqua Maof. Investeringene er beregnet til rundt 915 millioner kroner.
  • Produksjonskostnad ventes til rundt 45 kroner kiloen i første fase, fallende til 40 kroner kiloen etter fullføring av fase 2
  • Joachim Nielsen er administrerende direktør

Påvirker slaktevolum

Behandlingen vil bli utført på alle tanker i vekstfasiliteten, og kostnadene forbundet med forbedringene forventes å ligge på om lag omtrent 5 millioner kroner. Kostnader relatert til reparasjon av den skadde tanken forventes å være omtrent 1 million kroner. Selskapet er i kontakt med sine forsikringsselskaper for dekning av skader og tap av fisk.

Videre opplyses det i meldingen at hendelsen har begrenset påvirkning på langsiktige slakteprognoser. Ifølge planen skal Proximar starte å slakte de første partiene ved post-smolt vekstfasilitet i tredje kvartal 2024. Lekkasjen vil påvirke slaktevolumene i fjerde kvartal 2024.

Aksjekursen faller rundt 6 prosent rett etter åpning, men få aksjer er foreløpig omsatt.