– Nå er situasjonen slik at vi ikke klarer å få inn alle arbeiderne vi trenger for å gjøre jobben, sier konsernsjef i Akva Group Knut Nesse til IntraFish.

Selskapet har et antall servicestasjoner langs norskekysten hvor oppdretterne kommer for å få utbedret nøter eller notposer. Her belager selskapet seg i stor grad på utenlandsk arbeidskraft fra Litauen.

– Vi har til enhver tid 30 spesialister som jobber i Norge. Arbeiderne er del av en arbeidsmodell hvor de roterer på å være i Litauen og i Norge. De er vanskelige å erstatte. Det vil ta 1–2 år å lære nye personer opp. Det ødelegger for mengden arbeid vi klarer å ta unna. Vi må også kompensere med overtid hos norske arbeidere, noe som påvirker kostnadene, sier Nesse.

Totalt har innreiserestriksjonene ført til et tap på 10 millioner kroner for selskapet. Konsernsjefen legger ikke skjul på at dette er en vanskelig situasjon.

– Vi synes det har vært litt krevende. Vi har levd med covid-19 i 9–10 måneder, og synes vi klarte å håndtere situasjonen med tanke på drift på en ok måte. Men når innreiserestriksjonene kom ble det mye vanskeligere. Vi klager ikke på innreiserestriksjonen som sådan, vi forstår at politiske myndigheter måtte ta grep – men det får konsekvenser.

Knut Nesse er toppsjef i Akva Group. Her på selskapets hovedkontor på Klepp litt sør for Stavanger Foto: Anders Furuset

Ny søknad om dispensasjon inne

– Får oppdretterne reparert nøtene sine?

Vi har mindre kapasitet enn vanlig, og vi mister noe arbeid. Men vi prøver å løse det så godt vi kan med overtid. Stort sett finner vi ordninger. Men vi er avhengig av fleksibilitet fra de ansatte som er på jobb. Vi er behjelpelige med å finne andre løsninger for oppdretterne også. Jeg tror ikke det er noen som ikke får utført arbeid som de har behov for.

Nesse opplyser om at de negative konsekvensene også vil fortsette inn i andre kvartal. Selskapet har så langt fått avslag på søknad om dispensasjon for reglene.

– Kanskje vi kan få unntak og få inn utenlands arbeidskraft senere i kvartalet, men vi har så langt ikke fått grønt lys. Vi har en ny søknad inne nå og har et lønnlig håp om at den kan få positivt utfall, sier han og legger til:

– Vi har veldig sympati med at reglen ble innført, men slik som Covid-situasjonen er i ferd med å utvikle seg nå, håper jeg virkelig at vi sammen med andre kan få en dispensasjon der. Vi vil selvsagt følge karanteneregler og alle bestemmelser, men vi ber om å få ta inn folkene som er kritiske for oss, og sette de i karantene slik at de kan begynne å arbeide.

– Krevende kvartal

Selskapet la fredag frem sin rapport for første kvartal 2021. Den viste et resultat før skatt på minus 31 millioner kroner i første kvartal 2021, mot 32 millioner kroner samme periode året før.

– Det har vært et krevende kvartal på grunn av dataangrepet og covid-restriksjoner. Men vi er fornøyd med at vi i størst mulig grad har klart å levere og oppfylle forpliktelser vi har hatt mot kundene. Noen avvik og forsinkelser har det vært, men i det store bildet har vi klart å gjøre det vi skulle, sier Nesse.

Første kvartal ble også tøft med tanke på ordreinngangen. Ordreinngangen på fôrflåter var tilnærmet null i første kvartal. Mens man i første kvartal 2020 hadde ordrer for 90 millioner kroner inne.

– Når vi startet året, var det en oppblomstring av covid-19 igjen. Det var en del alvor og en relativt lav laksepris inn i året. Da skyver man fort på denne type investeringer. En flåte er gjerne en kostbar investering. Totalmarkedet var lavere i første kvartal. Men jeg tror vi gradvis får en positiv fremgang nå. Det er mer bevegelse i markedet og mange flere henvendelser.

Mange henvendelser på post-smolt

Cyberangrepet som genererte store kostnader i første kvartal – på totalt 49,7 millioner kroner vil ikke påvirke andre kvartal.

– Alle systemer er trygt oppgraderte og virker som de skal. Vi vil ikke ha flere kostnader knyttet til dette i andre kvartal. Vi har også ansatt en ny digital direktør som skal styrke arbeidet vårt her, understreker Nesse.

Han er optimistisk med tanke på postsmolt-satsing hos norske oppdretter – og håper selskapet kan ta sin bit av markedsandelen her.

– På postsmolt er det veldig stor pågang for tiden. Det er relativt mange oppdrettere, både store og mellomstore, som sier de skal kjøre en storsmolt-strategi. Nå snakker de ikke nødvendigvis bare om 2–300 gram før sjøutsett, men gjerne 500 gram og større. Det vil kreve en hel del infrastrukturinvesteringer, og det vil utvilsomt bli investert ganske mange milliarder de neste 4–5 årene i post-smolt eller i RAS-anlegg. Jeg tipper vi snakker om 10 milliarder eller mer de neste fem årene. Det representerer en spennende mulighet for et selskap som oss.

IntraFish har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om en kommentar til Akva Groups utfordringer med reiserestriksjoner. Nærings- og fiskeridepartementet henviser til Sjøfartsdirektoratet.

– Skal være en streng unntaksordning

Kommunikasjonssjef i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus sier til IntraFish at de ikke kan kommentere enkeltsaker.

– Vi behandler søknadene ut ifra unntakene regjeringen har bestemt skal gjelde. Det skal være en streng ordning. Vi har per i dag fått inn 19.00 søknader, og omtrent halvparten av disse har fått avslag på dispensasjon - og halvparten har fått innvilget. Det skal være en streng unntaksordning som bygger på smittevernbehov, sier Aarhus.

Han legger til:

– Vi forstår at dette er vanskelige saker og at bedriftene har et behov som de mener er reelt. Men vi må behandle søknadene ut fra reglene, og da er det en del som får avslag.