– Rekordhøy høy aktivitet, og bedre lønnsomhet, melder leverandøren i en melding i forbindelse med publiseringen av rapporten for andre kvartal fredag morgen.

Tallenes tale er klare; omsetningen steg 3,6 prosent til 940 millioner kroner, mens driftsresultatet snudde fra -41 millioner kroner i samme kvartal i fjor, til et positivt resultat på 38 millioner kroner i år.

Akva Group
  • Har hovedkontor på Klepp.
  • Har virksomhet i 11 land.
  • Omtrent 1500 ansatte, halvparten av dem i Norge.
  • Børsnotert, og har holdt på som selskap i over 40 år.
  • Er blitt verdens største leverandør i havbruksnæringen.
  • Selskapets tre hovedområder er tradisjonell oppdrett i sjø, landbasert og det digitale.

– Aktiviteten i de to første kvartalene av 2023 var høy, og over fjoråret. Generelt var ordreinngangen god, med de to nylig inngåtte RAS-kontraktene med Nordic Aqua Partners (40 millioner euro) og postsmolt-kontrakten med Cermaq Norway (minst 60 millioner euro) som de største kontraktene, skriver selskapet.

Selv om lønnsomheten fortsetter å bedre seg fra tidligere kvartaler, er den fortsatt under forventningene, heter det.

Høye kostnader

Konsernets landbaserte divisjon er fortsatt påvirket av høy kostnadsbase sammenlignet med aktivitetsnivået, og lavere marginer på deler av prosjektene i porteføljen.

– Marginene på denne delen av porteføljen ble skrevet betydelig ned i andre og tredje kvartal 2022 som følge av kostnadsøkninger, og vil derfor ha en lavere margin til fullføring i slutten av tredje kvartal 2023.

I den sjøbaserte divisjonen var lønnsomheten positivt påvirket av produktmiksen og det kommersielle gjennombruddet av konseptet for dypvannsoppdrett i kvartalet.

Høy ordreinngang

I kvartalet hadde konsernet en ordreinngang på 1,84 milliarder kroner, noe som er det høyeste på i alle fall fem kvartalet. Av dette var over en milliard i det landbaserte segmentet.

Også ordreboken er rekordhøy. Ved utgangen av andre kvartal hadde Akva Group kontrakter verdt 2,88 milliarder kroner, fremgår det av en oppstilling. Av dette var 1,9 milliarder kroner i det landbaserte segmentet, mens sjøbasert sto for en stor del av resten av ordreboken.

Selskapet skriver at det er lite påvirket av grunnrenteskatten i den norske, sjøbaserte virksomheten sin, men at markedet for bygging av postsmoltanlegg i Norge trolig blir negativt påvirket på kort- og mellomlang sikt.

Gode utsikter

Selskapet mener at det har gode fremtidsutsikter. Neste år har det mål om en omsetning på minst 4 milliarder kroner, og et driftsresultat på 6-8 prosent.

- Ordreboken er sunn, og gir oss et godt fundament for å levere på vår strategi om organisk vekst, skriver selskapet.

Det poengterer at lakseprisene ventes å forbli sterke som følge av liten vekst i utbudet.

- Implikasjonene av den nye grunnrenteskatten er fortsatt usikker, heter det.

Akva Group, tall i millioner kroner

Q2 2023 Q2 2022 Endring
Omsetning 940,3 907,2 3,6 %
Driftsresultat 38,0 -41,4 -
Resultat før skatt 28,4 -54,2 -
Nettoresultat 20,4 -41,2 -
Driftsmargin 4,0 % -4,6 % -