Utstyrsleverandøren Akva Group publiserte tall for tredje kvartal fredag. Tallene i seg selv var kanskje ikke så spreke. Omsetningen endte på 738 millioner kroner, mens bruttoresultatet (ebitda) ble 79 millioner kroner, som begge er ned fra samme kvartal i fjor. Selskapet ser imidlertid lys på fremtiden.

Akva Group
  • Akva Group er en leverandør av teknologi og tjenester til akvakulturindustrien i hele verden.
  • Selskapet er børsnotert i Oslo
  • Hovedkontoret ligger på Bryne i Rogaland.
  • På verdensbasis har Akva Group 1500 ansatte og kontor i ti land.

– Vår nye strategiske investor, Israel Corp, gikk inn med 321,7 millioner kroner i frisk kapital. Det gjør at vi kan akselerere veksten vår i alle segmenter. Vi ser lovende markeder inn i 2022, sa Nesse under en presentasjon.

I slutten av september ble det kjent at børsnoterte Israel Corp. investerer i Akva Group. I tillegg til en rettet kapitalinnhenting, kjøpte selskapet aksjer i andrehåndsmarkedet som gjør at det nå har rundt 18 prosent eierskap i Akva Group.

Bygger bjellesau

Akva Group leverer utstyr til landbaserte lakseanlegg. I tillegg har selskapet også investert direkte i noen av sine kunder som vil bygge på land. Dette vil det blir mer av fremover. Sammen med Israel Corp har konsernet etablert et fond som skal investere i flere prosjekter. De to partene går inn med 10 millioner dollar hver.

– Totalt ønsker vi å få et fond på rundt 100 millioner dollar (cirka 856 millioner kroner) som skal investere i prosjekter nær de store markedene, som i Nord-Amerika, Midtøsten og Asia, sier Nesse.

Noen av de store eierne i Israel Corp. er blant de investorene partene håper å få med på fondet.

– Fondet blir ikke fullt over natten, men kanskje i løpet av et halvt år. Vi ser for oss at dette går inn i tre-fire prosjekter, og blir en del av å bygge en investorsåle. Vi kan fungere som en slags bjellesau, sier Nesse.

Han håper og tror at det er utenlandsk kapital som går inn.

– Så langt er det mye norsk kapital som er gått inn i landbasert lakseproduksjon, men jeg mener at det er en fordel å ha med også lokale krefter i de områdene vi ønsker å bygge.

Venter å nå milliarden

Det meste av omsetningen i Akva Groups landbaserte virksomhet kommer fortsatt fra bygging av smolt- og postsmoltanlegg – altså anlegg hvor laksen før eller senere settes i sjø for å vokse seg opp til slaktevekt.

Nå venter selskapet at nær halvparten av omsetningen kan komme fra landbaserte matfiskanlegg i løpet av noen år.

– Vi regner med at vi innen ganske få år kommer opp i en omsetning på en milliard kroner fra den landbaserte virksomheten, sier Nesse.

– Men tjener dere penger da?

– Ja, når vi er oppe i en slik omsetning regner vi med å ha en driftsmargin på rundt 10 prosent.

De seneste måneden har selskapet ansatt netto 30–40 personer i den landbaserte virksomheten, som nå teller rundt 130 personer.

– En lys fremtid

Hovedvirksomheten til Akva Group er innen tradisjonell merdbasert oppdrett. Det er også her det meste av lakseproduksjonen vil foregå fremover, tror Nesse.

– Om ti år kommer nok fortsatt over 80 prosent av laksen til å bli produsert i sjø, men med den sterke etterspørselen vi ser etter laks er det rom for å vokse både i sjø og på land.

Nesse tror at to tredjedeler av den nye produksjonen de neste årene også vil komme i sjø, men at en tredjedel av veksten kommer offshore og på land.

– Akva Group tror at landbasert lakseoppdrett har en lys fremtid, sa Nesse under presentasjonen, mens han viste positive anslag om fremtidig produksjon.

– Det hørtes ut som at du var så positiv at du knapt visste hvilket ben du skulle stå på?

– Haha, det får være dine ord, men jeg kan bekrefte at vi er positive ja, sier Nesse etter presentasjonen.

Flere kommer

Nesse sier at det er mange planer og prosjekter for landbasert lakseproduksjon der ute.

– Men vi skal huske at det er minst fem som er fullfinansiert allerede.

Han mener at selv landbaserte anlegg skulle feile, vil det være liv laga.

– Om så bare halvparten lykkes, vil investeringene få momentum, mener han.

Akva Group har selv fått kontrakt for å bygge anlegg for AquaCon i USA og Nordic Aqua Partners i Kina.

– Arbeidet med Nordic Aqua Partners i Kina skrider frem, og nå i fjerde kvartal vil vi begynne å få betydelig mer omsetning der, sa han.

Akva Group har også designkontrakter med Ecofisk og Svensk Lax, og er i involvert i tidligere faser med 8–10 andre initiativ.

__________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere saker fra sjømatnæringa? Prøv et abonnement på IntraFish - kun kr. 1 første måned!