(Oppdatert klokken 12:00 med nytt avsnitt om oppsigelser og naturlig avgang)

Tidligere denne uken kom nyheten om at 30–40 ansatte i Nordland mister jobben hos Akva Group. Dette er del av et større program selskapet gjør for å spare penger.

I selskapets kvartalsrapport publisert fredag morgen kommer det frem at antall fulltidsstillinger skal reduseres med 130. Av dette er 70 i Norge, og 60 i andre land.

Fordelt på forretningsområder blir reduksjonen som følger:

  • Sjøbasert: 42
  • Digital: 2
  • Landbasert: 86

Dette er ledd en omstrukturering for å få ned kostnadene. Målet er å spare 100 millioner kroner i året. Som en del av dette programmet, tok selskapet i tredje kvartal engangskostnader på 98 millioner kroner.

Oppsigelser og naturlige avganger

Konsernsjef Knut Nesse opplyser at reduksjonen i antall ansatte blir en kombinasjon av oppsigelser og naturlig avgang ved at folk slutter eller går av med pensjon uten å bli erstattet.

- Reduksjonen på 130 årsverk er sammenlignet med nivået i første halvår, sier han.

I Norge blir det rundt 35 oppsigelser, mens et tilsvarende antall personer skal reduseres gjennom naturlig avgang.

- Nesten alle oppsigelsene kommer på Sømna. Der skal vi fremover konsentrere oss om hovedvirksomheten vår, altså produksjon av fisketanker.

De som som mister jobben på Sømna i Helgeland jobbet hovedsakelig med montering av utstyr ute hos kunder.

- Den avdelingen klarte vi dessverre ikke å få lønnsom drift i, sier Nesse.

Han ønsker ikke å opplyse om hvorvidt det blir sluttpakker og lignende, men sier at «vi følger alt av spilleregler.»

– Ikke akseptabelt

Akva Group skriver at de finansielle resultatene i deres landbaserte virksomhet er «under forventningene og ikke akseptable».

Virksomheten i Danmark skal gradvis nedskaleres, blant annet grunnet høyt gjennomtrekk av ansatte. En ny organisasjon opprettes med utgangspunkt i hovedkontoret på Klepp utenfor Stavanger.

– Det gir bedre tilgang til talenter generelt, med ingeniører og folk med erfaring fra akvakultur i Stavanger og på Jæren, skriver selskapet.

Fokuset fremover blir hovedsakelig på postsmolt.

Akva Group
  • Har hovedkontor på Klepp.
  • Har virksomhet i 11 land.
  • Omtrent 1500 ansatte, halvparten av dem i Norge.
  • Børsnotert, og har holdt på som selskap i over 40 år.
  • Er blitt verdens største leverandør i havbruksnæringen.
  • Selskapets tre hovedområder er tradisjonell oppdrett i sjø, landbasert og det digitale.

Tar tap på Aquacon-lån

I rapporten fremgår det også at Akva Group skriver ned lånet sitt til Aquacon, et selskap som jobber for å bygge store landbaserte matfiskanlegg i USA. Lånet ble skrevet ned med 28 millioner kroner, til null. Dette kommer etter at Akva Group i vår tok kontrakten med Aquacon ut av ordreboken sin.

– Selskapet vil flytte til en ny lokalitet. Å få godkjennelse der tar tid. Vi tror grunnleggende på prosjektet, men for å være normalt forsiktige i vår regnskapsførsel tar vi det til null, sier Akva-sjef Knut Nesse til Intrafish.

– Var det riktig strategi av dere å låne ut penger til potensielle kunder på landbasert lakseproduksjon?

– Nordic Aqua Partners i Kina går veldig bra, så sitter vi med noen andre prospekter, men det er klart at det har vært mer motvind i dette enn jeg trodde for noen år siden. For seks til tolv måneder siden endret vi fokus til å satse på postsmolt, sier Nesse.

Tapte penger

Omsetningen til konsernet endte på 840 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 738 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet (ebit) endte på -59 millioner kroner, mot et positivt resultat på 32 millioner kroner samme kvartal i fjor. Årets driftsresultat ble tynget av 98 millioner kroner i restruktureringskostnader.

Selskapet skriver at ordreboken er god, og at den gir grunnlag for organisk vekst. Lakseprisene holder seg sterke, samtidig som at inflasjon påvirker lønnsomheten negativt på kort sikt. Videre skriver selskapet at følgene av den foreslåtte grunnrenteskatten er usikker, men at det trolig vil påvirke det negativt på kort og mellomlang sikt.