Det skriver selskapet i sin årsrapport, publisert tirsdag ettermiddag.

Selskapet opplyser at de over de fem siste årene har hatt 3–5 prosent av omsetningen sin i Russland.

Dette er hovedsakelig nøter, flyteringer, reservedeler og fôrflåter. Konsernet har ingen ansatte eller fysiske eiendeler i Russland.

Manglende betalingsmuligheter

Akva Group skriver at de følger de internasjonale sanksjonene mot Russland, og at de opplever utfordringer med betalinger til og fra russiske leverandører og kunder.

– Det er usikkerhet relatert til hvordan sanksjonene som er innført skal tolkes, skriver selskapet.