Det melder selskapet onsdag morgen, i et såkalt resultatvarsel.

Akva Group
  • Har hovedkontor på Klepp.
  • Har virksomhet i 11 land.
  • Omtrent 1500 ansatte, halvparten av dem i Norge.
  • Børsnotert, og har holdt på som selskap i over 40 år.
  • Er blitt verdens største leverandør i havbruksnæringen.
  • Selskapets tre hovedområder er tradisjonell oppdrett i sjø, landbasert og det digitale.

Børsnoterte selskaper er pliktige til å sende ut resultatvarsel når de ser at resultatet deres avviker mye fra markedets forventninger, enten i positiv eller negativ retning.

– Akva Group venter en sterk omsetning på 907 millioner kroner i andre kvartal, noe som er opp 9 prosent sammenlignet med andre kvartal 2021. Lønnsomheten er imidlertid betydelig påvirket av økte kostnader som følge av høy inflasjon samt avsetninger til garanti og kostnader. Driftsresultatet ventes å bli -41 millioner kroner i kvartalet, heter det i meldingen.

Til sammenligning var driftsresultatet i andre kvartal i fjor på 32,3 millioner kroner.

Tre forklaringer

I meldingen oppgir selskapet følgende grunner til at det taper penger på driften i kvartalet:

  • Høy inflasjon og utfordringer i leverandørkjeden over hele verden, drevet av krigen mellom Russland og Ukraina som gir anslagsvis 37 millioner kroner i økte kostnader. Dette kan også påvirke lønnsomheten for resten av 2022
  • Engangsavsetninger på 31 millioner kroner i sjøbasert-virksomheten, hovedsakelig relatert til et pågående fôrflåte-prosjekt i Canada
  • Engangskostnader knyttet til reklamasjoner og avsetninger på kostnader på 34 millioner kroner knyttet til et landbasert prosjekt

Selskapet vil publisere komplett regnskapsrapport for andre kvartal 12. august.

– Saken oppdateres –