– Vi har nedjustert vårt anslag om vekst. Tidligere så vi et potensial for global lakseproduksjon på 4,6 millioner tonn i 2030, mens vi nå har tatt det ned til 4,2 millioner tonn, sa Akva Group-sjef Knut Nesse under dagens kvartalspresentasjon.

Det er selskapets høy-vekst-anslag, og fordrer en vekst på i snitt 4,5 prosent per år. Dagens globale lakseproduksjon er rundt 2,9 millioner tonn.

Akva Groups base-anslag er en vekst på 3,0 prosent i året, noe som vil gi en økning i verdens lakseproduksjon på 0,7 millioner tonn til 3,6 millioner tonn i 2030.