– Vi har nedjustert vårt anslag om vekst. Tidligere så vi et potensial for global lakseproduksjon på 4,6 millioner tonn i 2030, mens vi nå har tatt det ned til 4,2 millioner tonn, sa Akva Group-sjef Knut Nesse under dagens kvartalspresentasjon.

Det er selskapets høy-vekst-anslag, og fordrer en vekst på i snitt 4,5 prosent per år. Dagens globale lakseproduksjon er rundt 2,9 millioner tonn.

Akva Groups base-anslag er en vekst på 3,0 prosent i året, noe som vil gi en økning i verdens lakseproduksjon på 0,7 millioner tonn til 3,6 millioner tonn i 2030.

– Det gjør at vi tror på sterke laksepriser, noe som gjør at kundene våre absolutt vil ha en sterk kontantstrøm til å gjøre investeringer, selv med grunnrenteskatten i Norge, sa Nesse.

Akva Group
  • Har hovedkontor på Klepp.
  • Har virksomhet i 11 land.
  • Omtrent 1500 ansatte, halvparten av dem i Norge.
  • Børsnotert, og har holdt på som selskap i over 40 år.
  • Er blitt verdens største leverandør i havbruksnæringen.
  • Selskapets tre hovedområder er tradisjonell oppdrett i sjø, landbasert og det digitale.

Politiske utfordringer

Leverandørselskapet venter liten vekst i årene frem til 2025 både fra landbasert produksjon, og fra produksjon offshore.

– For offshore venter en fortsatt på regulatoriske avklaringer, sa Nesse.

Politikk demper også veksten i Norge, hvor grunnrenteskatten har satt ting på hold.

Nesse fortalte videre at han nettopp hadde vært i Chile, og at det også der var politisk usikkerhet. Der jobber de med en mulig stor revidering av hele akvakulturloven. Samtidig er det stadige debatter i Canada om åpne merder og lignende.

– Fra 2025 til 2030 blir det nok mindre vekst i produksjonen enn mange, meg selv inkludert, hadde trodd for noen år siden, sa Nesse.

Det som trekker i positiv retning og kan gi vekst, ifølge Akva Group, er ny teknologi for å produsere mer på eksisterende tillatelser, og nye oppdrettsteknikker som nettopp landbasert og offshore.

Selskapet har særlig tro på vekst fra at mer produksjon i sjø tas ned «på dypet», her definert som minst 20 meter under vannoverflaten, og under det såkalte lusebeltet.

– Der har vi sett fantastiske resultater fra Sinkaberghansen. Det er ikke snakk om et lite forsøk, men kommersiell produksjon over lang tid, sa Nesse.

Akva Group selv tilbyr tre ulike løsninger for undervannsproduksjon av laks.

– Vi hadde nylig et webinar om dette, hvor det var over 400 som lyttet inn, meldte konsernsjefen.

God interesse for postsmolt i Norge

Usikkerheten rundt hvordan grunnrenteskatten i Norge blir, har satt flere prosjekter på pause. Det gjelder særlig postsmoltutbygginger i Norge, meldte selskapet.

De tror imidlertid at det er forbigående, og at det kan komme et rush av bestillinger etter at Stortinget har vedtatt utformingen av skatten.

– Tross grunnrenteskatten har vi stor interesse for postsmolt. Jeg venter ikke at det inngås kontrakter før etter sommeren, men vi jobber med åtte-ti prosjekter i Norge, noe som er mye mer enn vi har hatt tidligere. Jeg tror at det vil skje når vi har fått en ny normal, sa Nesse.

Skuffende resultater, dropper utbyttet

Akva Group tapte penger på driften, både i fjerde kvartal isolert sett, men også for hele 2022.

I 2022 endte omsetningen på 3,38 milliarder kroner, mens driftsresultatet ble -56 millioner kroner. Dette forklares delvis med engangskostnader knyttet tap på enkelte kontrakter samt andre nedskrivninger i den landbaserte virksomheten.

Og det er nettopp særlig den landbaserte virksomheten har slitt. Der er selskapet i gang med en omfattende restrukturering, hvor blant annet hovedkontoret flyttes til Jæren, og virksomhetene i Danmark og på Sømna i Nordland nedjusteres.

Målet er å nedjustere kostnadsbasen med minst 62 millioner kroner i året, hvor rundt halvparten er tatt i fjerde kvartal.

Alt i alt var ikke finansdirektør Rony Meinkøhn fornøyd med de finansielle resultatene i konsernet.

– Veldig skuffende, sa han.

Som følge av resultatene har også selskapets styre besluttet at det ikke det ikke skal betales utbytte i første halvår.

Konsernsjef Knut Nesse ser imidlertid lys på fremtiden.

– Ordreboken er god, og gir oss et godt fundament, sa han.

– Vi har tro på fremtiden, både for sjøbasert, landbasert og digital. Vi endrer ingenting for våre planlagte investeringer, la han til.

Akva Group-aksjen er knapt omsatt ved Oslo Børs fredag. De siste tre måneder er kursen opp hele 45 prosent, mens den det siste året er ned 21 prosent. I skrivende stund prises selskapet til rundt 2,7 milliarder kroner.