Alle faste ansatte i Eide Fjordbruk fikk en bonus på 75.000 kroner for innsatsen i 2020, fremgår det av selskapets årsrapport. – Vi er stolt over de ansatte.