Torsdag kveld kom bekreftelsen på at det ble solgt ny produksjonskapasitet for laks- og ørret for totalt rundt 3,8 milliarder kroner gjennom auksjon. Prisene varierte mellom de ulike regionene, fra 100.000 kroner til 185.300 kroner per tonn.

Som DN/Intrafish skriver fredag, var det stort sett kun små selskap som kjøpte vekst. Ingen av de børsnoterte kjøpte et eneste tonn.

– Det mest interessante er at ingen av de børsnoterte valgte å kjøpe kapasitet på auksjon. Det er en illustrasjon av usikkerheten som fortsatt er der, og at investeringer generelt er satt på hold.