DN omtalte i 2020 planene til Aquacon, ledet av tidligere Pareto Securities-topp Henrik Tangen. Selskapet ville bygge store, landbaserte lakseanlegg i USA for inntil 9,5 milliarder kroner. Målet var en børsnotering i 2021.

Foreløpig har selskapet hverken startet å bygge, eller kommet noe nærmere en børsnotering.

I vår ble det kjent at Akva Group, som skulle bygge det første anlegget for Aquacon, fjernet denne kontrakten fra sine ordrebøker. Dette var grunnet usikkert om og eventuelt når anlegget ville bli bygget.