Aquaculture Innovation AS har foretatt en kapitalutvidelse på 30 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding. I tillegg har selskapet etablert Vevelstad Settefisk AS, med adresse på Vevelstad. På samme tid er 10 millioner kroner lagt inn som en kapitalutvidelse i Helgeland Miljøfisk, for å sikre en god fremdrift i planleggingsfasen for det landbaserte oppdrettsanlegget på Toft, skriver Aquaculture Innovation i pressemeldingen.

– Gjennom å styrke selskapene bidrar vi med å sikre verdiskaping og arbeidsplasser lokalt og regionalt, også i fremtiden, gjennom å satse på utviklingen av ny teknologi og finne nye måter å jobbe på, sier Sten Roald Lorentzen, administrerende direktør i Aquaculture Innovation, i pressemeldingen.

Sten Roald Lorentzen er administrerende direktør i Aquaculture Innovation. Foto: Aquaculture Innovation

10 millioner smolt

Gjennom samarbeidet med Campus BLÅ og Norsk Havbrukssenter på Toft, har Aquaculture Innovation allerede etablert en lokal kompetanse- og utdanningsklynge innen sjømatnæringen.

– Skal vi sikre oss at disse vil jobbe i næringen må næringen være konkurransedyktig og bærekraftig. Dagens ungdom er svært opptatt av klima, miljø og bærekraft. Derfor må havbruksnæringen være fremst i utviklingen av ny bærekraftig produksjonsteknologi, sier Lorentzen.

Når selskapet Vevelstad Settefisk AS nå er etablert, er tanken å bygge ut et anlegg som dimensjoneres for en årlig produksjon av cirka 10 millioner smolt og storsmolt.

– Markedet for smolt og storsmolt er stort og økende både på Helgeland og nasjonalt, sier Lorentzen.

Landbasert selskap

For å sikre en bærekraftig og konkurransedyktig næring, ønsker Aquaculture Innovation å etablere et landbasert oppdrettsanlegg for matfiskproduksjon på Toft på Helgelandskysten – Helgeland Miljøfisk AS. Det er dette selskapet de nå har styrket gjennom en kapitalutvidelse på 10 millioner kroner.

– Anlegget på Toft vil skape store ringvirkninger for regionen, både under utbyggingsfasen og når anlegget står ferdig. Rundt 300 mennesker vil ha sin arbeidsplass her, og ved å hente ytterligere 10 millioner inn i prosjektet, sikrer vi en god fremdrift, sier Lorentzen.