Konsernet Arnøy Laks omsatte for 414,4 millioner kroner i 2021. En oppgang fra 246,7 millioner kroner i 2020.

Selskapet har hovedkontor på Lauksletta i Skjervøy kommune i Troms.

Tallene omfatter morselskapet Arnøy Laks og datterselskapene Arnøy Laks Slakteri, Elvevoll Settefisk og Lauksletta Småhus,

Resultatet endte på 68,8 millioner kroner opp fra 41,4 millioner kroner i 2020.

Oppdrett størst

Størsteparten av overskuddet var det oppdrettsselskapet som sto for, her var driftsresultatet på 59,4 millioner kroner, opp fra 33,3 millioner kroner i fjor.