Overtredelsesgebyret ble ilagt etter manglende anleggssertifikat på ventemerdene, og er etter en lang prosess blitt nedjustert fra 11 G til 10 G.

Det var under et tilsyn i august 2017 at det ble avdekket at lakseselskapet Arnøy Laks i Nord-Troms hadde tatt i bruk et nytt slaktemerdanlegg uten at det forelå anleggssertifikat for anlegget. Totalt var anlegget i drift i rundt ett år uten gyldig sertifikat.

7. mars 2018 ble selskapet ilagt et overtredelsesgebyr på elleve ganger grunnbeløpet i folketrygden, som da tilsvarte totalt 1.018.336