Overtredelsesgebyret ble ilagt etter manglende anleggssertifikat på ventemerdene, og er etter en lang prosess blitt nedjustert fra 11 G til 10 G. Det var under et tilsyn i august 2017