(Oppdatert fredag kl 09:15, etter nye oppdateringer fra selskapet om at kapitalinnhentingen er gjennomført)

Det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire har nok en gang hente penger fra aksjonærene, denne gangen 35 millioner dollar, tilsvarende 370 millioner kroner. Det går frem av en børsmelding sendt ut torsdag kveld.

Kapitalinnhentingen er strukturert som en rettet emisjon, som vil si at bare et mindre utvalg investorer får delta. Et konsortium bestående av eksisterende aksjonærer hadde garantert for emisjonen. Blant de som kjøper aksjer er:

  • Nordlaks Holding, eid av oppdretteren Inge Berg og hans familie, kjøper for 52,2 millioner kroner
  • Strawberry Equities, eid av Petter Stordalen og hans familie, kjøper for 34,6 millioner kroner
  • ASInvest / André Skarbø kjøper for 4,7 millioner kroner
  • Tyske EW Group / Blue Future Holding deltok også i emisjonen

Som kompensasjon for at de garanterte for emisjonen, vil hver garantist motta fem prosent av beløpet vedkommende har garantert for, og dette betales ved utstedelse av nye aksjer.

Tegningskursen vil fastsettes gjennom en såkalt akselerert bokbyggingsprosess, men ikke lavere enn 1,2 kroner per aksje. Torsdagens sluttkurs var 1,44 kroner per aksje. Fasit viste at kursen ble 1,20 kroner.

Meglerhusene Arctic Securities og DNB Markets er hyret inn som tilretteleggere for kapitalinnhentingen, som er ventet fullført innen børsåpning fredag.

Har hentet flere ganger

Atlantic Sapphire driver med landbasert lakseoppdrett i Florida, rettet mot det amerikanske markedet. Men selskapet har slitt tungt over tid, blant annet med temperaturforskjeller som har rammet produksjonen.

I forbindelse med kapitalinnhentingen melder Atlantic Sapphire nå om nye vilkår i lånefasiliteten hos DNB, som blant annet innebærer avdragskutt. Videre melder selskapet at egenkapitalen som hentes skal brukes til finansiering av fase 1-drift, samt generelle selskapsformål.

I september i fjor hentet oppdrettsselskapet 700 millioner kroner i frisk egenkapital fra investorer. I mars samme år hentet selskapet inn nesten 600 millioner kroner, eller 55 millioner dollar, til en emisjonskurs på fem kroner. Petter Stordalen og hans Strawberry Equities var da blant de som da gikk inn med penger, vel 70 millioner kroner.

Til sammen har eierne måttet gå inn med mange milliarder kroner i emisjoner til stadig lavere kurser siden Atlantic Sapphire ble notert på hovedlisten på Oslo Børs våren 2020. Ved børsslutt torsdag hadde selskapet en markedsverdi på 1,1 milliarder kroner.

Kurskrakk

Siden toppnoteringen i februar 2021, da aksjekursen var på 150 kroner, har den falt med over 99 prosent. I slutten av oktober i fjor ble det kjent at medgründer Johan E. Andreassen skulle gå av som toppsjef.

Selskapet ble startet av tremenningene Johan Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik sammen med danske Thue Holm i 2010. De fikk med seg risikovillige investorer, og gikk på børs.

Milliarder ble hentet inn, og det var en rekke opp- og nedturer, både produksjonsmessig og for aksjekursen. Flere negative hendelser, som massedød, påståtte kvalitetsutfordringer med fisken, kostnadsoverskridelser samt at anlegget i Danmark brant ned, har preget de siste årene.