Det fremgår av en melding torsdag ettermiddag.

– Nye fiskegrupper fortsetter å vokse godt, og representerer all netto-veksten i 2022, skriver selskapet i en presentasjon.

I april var veksten i biomassen på 420 tonn, mens selskapet slaktet rundt 120 tonn. I juni ventes et noe lavere slaktevolum grunnet installering av en ny filetlinje.

Videre opplyses det at reparasjoner av en pumpe gjorde at fôringen ble redusert i en ukes til i april som følge av mindre tilgjengelig nytt vann.

Stabile priser

Selskapet opplyser at det solgte premium-fisken sin til en snittpris på 12,1 dollar per kilo, mot 12,0 dollar i mars og februar.

– Vi oppnår en konsistent høy pris for premium Bluehouse-laks, skriver det.

Økte kostnader

Atlantic Sapphire opplyser at det ser betydelig press oppover for kostnader til utbyggingen av fase 2 av anlegget i Florida. Dette gjelder for den delen av anlegget det ikke er inngått avtale for.

Per utgangen av mars var det inngått avtaler for 163 millioner dollar, mens det estimert gjenstår avtaler for 62 millioner dollar.

– Det er økt risiko de seneste ukene som følge av lengre ventetid på bygging, knapphet og prisstigning, heter det.

Selskapet opplyser at det jobber med å redusere påvirkninger av utfordringer for leverandørene, og at noen av investeringene trolig blir utsatt fra 2022 til 2023.

Ferdig utbygget med fase 2 vil anlegget i Florida ha et total årlig slaktevolum på rundt 25.000 tonn laks.