Det kommer fram av selskapets årsregnskap som ble kjent tirsdag.

Det kan det leses at selskapet fikk et driftsresultat på 74,9 millioner kroner i 2022. Det gir en økning på 649 prosent fra 2021 da samme resultat lå på ti millioner kroner.

To hovedpunkter

Styret oppsummerer 2022 med to hovedpunkter i sin årsberetning:

  • 2022 var preget av gode laksepriser og tilfredsstillende produksjonsvolum.
  • Eierskap er etablert innen settefisk for å sikre framtidig leveranser av stor smolt.

Til tross for det gode resultatet trekker styret fram at selskapet ser med bekymring på økt politisk risiko og viser til blant annet grunnrenteskatten.