– Dette er en sak vi har jobbet mye med, som jeg har antydet ville komme omtrent nå. Vi har innsett at den er så komplisert at vi lar Havbruksutvalget se på den, så de vurderer dette som en del av den helhetlige gjennomgangen på utviklingstillatelser, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran til Intrafish.

Han har i dag informert både stortinget og utvalget om tilleggsmandatet til utvalget.

– I tillegg til oppdraget i mandatet bes utvalget vurdere ulike tiltak for å fremme teknologiutvikling som gir mer bærekraftig vekst.