Denne ukens nyhetsbrev sendes fra Nord-Vestlandet, hvor jeg er på reportasjetur denne uken. Næringsaktører jeg har møtt her melder om foreløpig høyt aktivitetsnivå, men det er en enorm frustrasjon over politikken som føres «av byfolk i Oslo».

Grunnrenteskatten blir møtt med stor oppgitthet, og det er særlig frykt for hva som kan skje i leverandørindustrien. Og det er ikke bare denne skatten folk er oppgitt over. Økt formuesskatt og endringer i regelverket for innleie av arbeidskraft er andre forhold som skaper stor frustrasjon.