Aspli er i dag fylkespolitiker, hvor han er gruppeleder for Senterpartiet ved fylkestinget Trøndelag.

Han var en av flere talere fredag før lunsj på Senterpartiets landsmøte, den såkalte generaldebatten.

Aspli sa at han har forståelse for at mange nordmenn nå er usikker på økonomien, og gikk raskt over til å snakke om grunnrenteskatt.

– Markeringen fra ansatte i havbruksnæringen som var utenfor her i morges er et godt bilde på den usikkerheten mange føler, sa han.

Han mener at grunnrenteskatten har skadet Senterpartiet.

– Grunnrenteskatten er blitt møtt med store protester og stor fortvilelse langs kysten, sa Aspli.

Fra Kystbrølets markering fredag. Foto: Anders Furuset

Usikkerhet

Aspli sa at saken har ført til usikkerhet for fremtiden i mange lokalsamfunn.

– Vi erkjenner at det er grunnlag for grunnrenteskatt i havbruket, sa han samtidig.

Men han er opptatt av forutsigbarhet, og det samlede skattetrykket for oppdrettsnæringen.

– Det er veldig bra at det er signalisert at høringen skal være reell. Nå er vi spent på stortingsproposisjonen som kommer, sa han.

Aspli vil arbeide for å skape «trygg styring og trygg fremtid, med hjerte for hele Trøndelag».

Proveny og valgkamp

Regjeringen har sagt at grunnrenteskatten vil gi skatteinntekter på knapt fire milliarder kroner, mens næringen selv sier at tallet trolig blir rundt ti milliarder kroner med dagens inntjening.

– Dersom dette blir en ordning som gir en helt annen størrelse på skatteinntektene enn de knapt fire milliarder kronene som er signaliser, da er min spådom at det blir vanskelig for Senterpartiet å drive valgkamp i kystkommunene, sa Aspli.

Aspli var ordfører i Nærøy kommune i perioden 1998 til 2019. Kommunene er nå en del av Nærøysund, hvor Rørvik er kommunesenter. Nærøysund ligger helt nord i Trøndelag, og er kommunen hvor Salmosea ligger. Salmar vedtok forrige uke å legge ned slakteriet, hvor det var rundt 110 ansatte.

– Åpenbart at den må endres

Også Tom-Rune Eliseussen, ordfører på Senja, brukte sin taletid under generaldebatten til å snakke om grunnrenteskatten.

– Sjømatnæringen er en viktig næring i Norge, med 106.000 arbeidsplasser, sa han.

På Senja står næringen for rundt 12 milliarder kroner i omsetning, sa Eliseussen.

– Matproduksjon i og fra havet må være en av det viktigste for Norge i årene som kommer, mener han.

For å få til det, må en ha et «fornuftig og forutsigbart skattesystem» mener ordføreren.

– Det er åpenbart at grunnrenteskatten slik den er foreslått må endres. Det kommer til å tappe bygder og distriktet for kapital og livskraft, sa Eliseussen.

Han mener også at det må settes av penger til å oppgradere havner, samt bygge ut strømnettet i distriktene.

– Med Senterpartiet i regjeringen må vi bidra til å styrke Norges allerede sterke posisjon i det globale sjømatmarkedet. Jeg har troen på Senterpartiet, jeg har troen på distriktene og jeg har troen på sjømatnæringen, avsluttet Senja-ordføreren.