Inne i fjorden få hundre meter fra Bakkafrosts hovedkontor og slakteri i landsbyen Glyvrar på Færøyene ligger et beist av en brønnbåt. Båten kostet rundt 500 millioner norske kroner, og ble bygget ved Selfine-verftet i Tyrkia. Norske MMC Processing har levert mye av utstyret.

Bakkafossur
  • Bakkafrosts nyeste brønnbåt, levert i desember 2022, ankom Færøyene januar 2023
  • 109 meter lang, 22 meter bred
  • Bygget ved Selfine i Tyrkia
  • Kostet rundt 500 millioner kroner
  • Har transporttanker på 7.000 kubikk samt ferskvannstanker på 3.000 kubikk
  • Skal primært brukes til ferskvannsbehandling og sortering av fisk
  • Diesel-elektrisk motorer med batteripakke

– Med denne kan vi gå med slaktefisk, behandle i stort omfavn med ferskvann, og sortere fisk, sier Sverri Kjærbæk.

Han er Bakkafrosts egen «reder». Det vil si at han leder selskapets maritime operasjon, som består av flere brønnbåter og ombygde PSVer (forsyningsskip til oljeplattformer) som benyttes til avlusning.

Sverri Kjærbæk, leder av den maritime avdelingen i Bakkafrost Foto: Anders Furuset

På den siste dagen i februar viste han norske politikere rundt på siste tilskuddet på stammen, brønnbåten Bakkafossur. Den er blant verdens største brønnbåter, etter Sølvtrans sin «Ronja Storm» og Frøys «Gåsø Høvding» som begge har en brønnkapasitet på rundt 7.500 kubikk. Sistnevnte er imidlertid betydelig kortere (84 meter) enn Bakkafossur (109 meter).

Brønnbåten Bakkafossur Foto: Anders Furuset

Sortering og behandling

Bakkafossur er særlig tenkt å brukes til behandling av fisk med ferskvann, både mot lakselus og mot gjellesykdom. I tillegg skal den sortere fisk.

– Den har kapasitet til å sortere 300 tonn fisk i timen. Når fisken nærmer seg slaktevekt, er det ganske stor spredning i størrelsene. Vi kan optimere slaktevekten ved å ta fisken inn, og sortere ut den minste, som vi så kan sette ut igjen for å la den gå noen uker lengre, sier Kjærbæk.

Tanker, rør og ledninger om bord på Bakkafossur. Foto: Anders Furuset

Båten har en kapasitet på å produsere 6.000 kubikk ferskvann fra sjøvann per døgn, og har lagringskapasitet på 3.000 kubikk ferskvann.

– Det blir helt rent, og er det samme vannet som vi benytter til å drikke og lage mat her om bord, opplyser Kjærbæk.

Fisken skal i utgangspunktet gå tre timer i ferskvann. Det skal også installeres lusespylere på dekk.

Selskapets eksisterende brønnbåt Hans A Bakka skal benyttes til transport av smolt og slaktefisk, mens nybåten Bakkafossur skal primært behandle og sortere fisk.

– Det gir oss helt nye muligheter til å gjøre dette i stor skala, mener «Bakkafrost-rederen».

Kontrollrommet for maskinen er kanskje det minste rommet om bord i båten. Foto: Anders Furuset

Kan gå offshore

Bakkafossur er en hybrid dieselelektrisk båt. Det vil si at den har elektriske motorer, dieselgeneratorer og en liten batteripakke. Dette for å sikre at dieselgeneratorene går på optimalt turtall, og at batteripakken gir tilstrekkelig strøm når lasten svinger opp og ned.

Den har også såkalt DP-anlegg, som gjør at den kan ligge rolig på en ønsket posisjon i sjøen. Dette er tenkt brukt for offshore oppdrett, når båten skal ligge i ro ute ved anlegget.

– Vi har søkt om tillatelser til offshore-anlegg, og når vi forhåpentlig får tillatelse om dette er båten klar. Planen da er å produsere fisken til 2–3 kilo ved eksisterende anlegg, og kjøre den i ferskvann ut til offshore-anlegget, så den blir behandlet på vei, sier Kjærbæk, og legger til at der anlegget er tiltenkt vil omtales som semi-offshore sammenlignet med norske forhold.

Brua på Bakkafossur. Foto: Anders Furuset

Stor fest

Allerede i begynnelsen av januar kom båten til Færøyene. Bakkafrost arrangerte da en storstilt mottagelse og dåp.

– Rundt 2000 mennesker deltok, sier konsernsjef Regin Jacobsen.

Både landets statsminister samt flere regjeringsmedlemmer deltok på markeringen, ifølge en pressemelding på selskapets nettsider.

Tiden etter levering er brukt til ulike tester, og båten er veldig snart klar til å settes i drift.

. Foto: Anders Furuset
Deler av dekket Foto: Anders Furuset
Om bord i Bakkafossur. Foto: Anders Furuset
Ferskvannet på kjøkkenet hentes også fra det vannet båten selv produserer fra saltvann. Foto: Anders Furuset