Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

– Samlet sett er vi fornøyde med resultatene fra Færøyene i dette kvartal, dog ikke med resultatene fra det skotske oppdrettssegmentet. Vi er glade for å se fortsatt sterk biologisk ytelse på Færøyene med sterk vekst, tidenes laveste lakselusnivåer og økt gjennomsnittlige slaktevekter. Vi er også fornøyd med de positive resultatene fra gjennomførte endringer i produksjonsregimet for storsmolt på Færøyene. Dette har resultert i mer robust smolt med bedre biologisk ytelse, sier konsernsjef Regin Jacobsen i en kommentar.

Ifølge estimater innhentet av Infront var det ventet at selskapet ville oppnå et operasjonelt driftsresultat på 359 millioner danske kroner i kvartalet.

Bakkafrost
  • Helintegrert lakseselskap med produksjon på Færøyene og i Skottland
  • Hovedkontoret ligger på Færøyene
  • Har nær 2.000 ansatte, hvorav over halvparten er på Færøyene
  • I 2021 slaktet det rundt 67.000 tonn laks på Færøyene og rundt 30.000 tonn i Skottland
  • Eier selskapet Havsbrun som produserer fiskemel, fiskeolje og fiskefôr
  • Er børsnotert i Oslo. Største eier er konsernsjef Regin Jacobsen og hans familie
Kilde: Selskapets årsrapport for 2021

Driftsinntektene var 1.867 millioner danske kroner (1.272), mens det var ventet driftsinntekter på 1.724 millioner danske kroner.

Resultat før skatt ble 282 millioner danske kroner i kvartalet (158). Justeringene av biologiske eiendeler utgjorde -49 millioner kroner (114).

Bakkafrost driver lakseproduksjon på Færøyene og i Skottland. Selskapet er børsnotert i Oslo, hvor det mandag ettermiddag ble priset til rundt 29 milliarder kroner.

Slaktevolum

I en oppdatering 3. oktober meldte selskapet at det slaktet 24.900 tonn laks i kvartalet, fordelt på 16.800 tonn på Færøyene og 8.100 tonn i Skottland. Konsernets eget fôrselskap Havsbrun solgte 37.800 tonn laksefôr i kvartalet, opplyste det da.

Bakkafrost venter nå et slaktevolum på 93.000 tonn i 2022, ned fra tidligere guiding på 103.000 tonn. I 2023 ventes et volum på 98.000 tonn, går der fram av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Slaktevolumet i 2022 ventes fortsatt å bli 68.000 tonn på Færøyene, mens i Skottland ventes nå et volum på 25.000 tonn. I 2023 ventes et volum på 68.000 tonn på Færøyene og 30.000 tonn i Skottland. Bakkafrost har signert kontrakter for rundt 23 prosent av de totale forventede slaktevolumene på Færøyene og Skottland i 2023.

Biologiske utfordringer i Skottland

I Skottland har oppdrettsforholdene i tredje kvartal 2022 fulgt det normale sesongmønsteret med betydelig biologiske utfordringer og høyere dødelighet. Særlig Loch Fyne og East Lewis & Harris-områdene er blitt rammet av økt dødelighet. Den negative utviklingen i kvartalet var en fortsettelse av den økte dødeligheten i slutten av andre kvartal 2022 (..) Dødeligheten i tredje kvartal 2022 har vært høyere enn forventet og forårsaket av forskjellige årsaker, for eksempel gjellerelaterte problemer, skriver selskapet.

– Vi er ikke fornøyd med den biologiske ytelsen i det skotske segment, hvor dødeligheten har vært høgere enn forventet i dette kvartalet. Dette minner oss om at vi fortsatt møter utfordringer mens vi venter på større og bedre kvalitetssmolt. I andre kvartal 2023 vil vi nå en viktig milepæl i Skottland ettersom vi forventer å slippe den første batchen med stor smolt fra vår Applecross klekkeri. I mellomtiden er god biologisk risikoreduksjon viktig, utdyper Jacobsen i børsmeldingen tirsdag morgen.

Selskapet venter videre nå å sette ut 25,3 millioner smolt i 2022, mot tidligere 25,7 millioner smolt. I 2023 ventes smoltutsettet å bli 25,6 millioner.

Bakkafrosts fôrsalg ventes nå å bli på om lag 125.000 tonn i 2022, ned fra tidligere forventning på 130.000 tonn. I 2023 ventes fôrsalget å bli 130.000 tonn. Fiskemel- og fiskeoljesalget ventes p bli på omtrent samme nivå i 2023 som i 2022.