Bakkafrost overrasket mange da selskapet i september, under en såkalt kapitalmarkedsdag på Færøyene, varslet at det ville kjøpe eget transportfly. Så vidt IntraFish kjenner til, blir selskapet i så fall det første og eneste lakseselskapet med eget transportfly.

Selskapet begrunnet det med at det både vil bedre tilgjengeligheten og prisen for transport av laks til USA, som er deres best betalende marked. I tillegg vil eget transportfly redusere klimagassutslippene fra transporten betydelig sammenlignet med å sende fisken med andre fly, via Heathrow, ifølge Bakkafrost.