- Det var høy aktivitet i markedet i kvartalet, med ordreinngang på 1.048 millioner kroner, skriver selskapet i sin kvartalspresentasjon.

Til sammenligning var ordreinngangen samme kvartal i fjor på 880 millioner kroner. Ordreboken ved utgangen av kvartalet var på 1.849 millioner kroner.

Økte kostnader

Samtidig melder selskapet om økte kostnader som følge av krigen i Ukraina med de følger den gir. Totalt anslår Akva Group at dette svekket resultatet deres med rundt 30 millioner kroner i kvartalet.

Eksempler på økte kostnader er:

  • Kraftig økning i prisene for frakt
  • Høye energipriser
  • Økt prisnivå for råvarer og nøkkelkomponenter
  • Forsinket utvikling på landbaserte prosjekter

Gode utsikter

Selskapet mener at de høye lakseprisene gir dem gode fremtidsutsikter, men advarer samtidig om økte kostnader.

- Ordreboken vår er solid, og danner et godt grunnlag for å levere på vår strategiske vekststrategi, skriver det.

Akva Group poengterer også at digitale løsninger er en viktig del av deres tilbud, og at selskapet vil fortsette å investere og bedre disse løsningene.

Akva Group, tall i millioner kroner

1. kv 2022 1. kv 2021 Endring
Omsetning 848,9 719,4 18,0 %
Driftsresultat 58,8 -13,6 -
Resultat før skatt 47,4 -30,7 -
Nettoresultat 40,0 -24,5 -
Driftsmargin 6,9 % -1,9 % -