- I andre kvartal startet vi å se effektene av det pågående nybyggprogrammet og de langsiktige kontraktene vi har signert. Omsetningen fra kontrakter og