Det går fram av selskapets årsrapport. Fjoråret ble dermed en betydelig bedring etter et vanskelig 2019. Da måtte konsernet bokføre et underskudd på 2,6 milliarder kroner før skatt, et tap som