Sinkaberghansen-konsernet i Rørvik er blant Norges største private lakseselskaper. I fjor produserte det drøyt 30.000 tonn laks, og slaktet over 55.000 tonn (selskapet slakter også for andre).

– Produksjonen i 2021 har vært god. Det er lagt ned betydelig arbeid med forebyggende tiltak knyttet til lus. Vi har mer enn halvert antall behandlinger i 2021 sett opp mot 2020, skriver selskapet i sin årsrapport.

Som følge av de forebyggende tiltakene har selskapet redusert kostnadene per kilo med 2,90 kroner fra 2020, eller 3,30 kroner om en justerer for produksjonsavgiften.