Det opplyses i en melding fredag morgen.

Renten på lånet er referanserenten tremåneders nibor pluss et påslag på 6,5 prosentpoeng per år. Renter skal betales kvartalsvis.

Benchmark Holdings
  • Et bioteknologikonsern som eier en rekke selskaper blant annet innen avl, medisinering og tidligfase ernæring knyttet til landbruk og akvakultur.
  • Eier blant annet virksomhetene Benchmark Genetics Norway (tidl. SalmoBreed) og Benchmark Genetics Iceland (tidl. StofnFiskur)
  • Har virksomhet i 26 land, deriblant Norge og Island
  • Leverer produkter til ulike typer arter, som reker, seabass og laks
Kilde: Kilder: Selskapets nettsider

Det var DNB Markets som tilrettela lånet.

Som en del av refinanseringen, kjøper selskapet tilbake et utestående obligasjonslån til 102,25 prosent av pålydende.

- Vi er fornøyd med å ha fullført dette nye grønne obligasjonslånet, som gjør at vi får refinansert eksisterende gjeld og gjør selskapet i stand til å fokusere på kommersiell gjennomføring av vekststrategien sin, sier konsernsjef Trond Williksen i meldingen.