Eksportselskapet Bravo Seafood i Florø har betalt 750.000 kroner i bot pluss inndragning av 2,03 millioner kroner for ulovlig eksport av såkalt produksjonsfisk av laks, viser et forelegg som hittil ikke har vært omtalt.

Selskapet hadde i perioden januar 2018 til august 2019 solgt 34 partier oppdrettslaks med kvaliteten produksjonsfisk til et selskap i Danmark. Totalt var denne fisken solgt for 30,8 millioner kroner.

Gi oss tips eller tilbakemelding

– Overtredelsen anses skjedd under særlig skjerpende omstendigheter fordi den foregikk i stort omfang og ved mange anledninger over en lengre tidsperiode, var kjent og/eller besluttet av ansvarspersoner i selskapet og/eller hadde en større økonomisk vinning for selskapet, skrev politiet i forelegget som ble utstedt våren 2023.