Det Trøndelag-baserte investeringsselskapet er hovedeier i to børsnoterte selskaper, og har uttalte planer om også å notere toppselskapet sitt. Det er ikke ulikt en modell en i Norge hovedsakelig kjenner fra Kjell Inge Røkkes Aker, som er børsnotert og samtidig eier store aksjeposter i andre børsnoterte selskaper.