Den stående laksebiomassen ved utgangen av desember 2022 var 791.000 tonn, sammenlignet med 816.000 tonn samme måned året før, som gir en nedgang på rundt tre prosent på årsbasis, ifølge tall fra Sjømat Norge mandag.

2022-generasjonen var på 469.400 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 488.000 tonn for 2021-generasjonen samme måned året før.

2021-generasjonen var på 322.000 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 328.000 tonn for 2020-generasjonen samme måned året før.

Snittvekten for generasjonene 2022 og 2021 var henholdsvis 1,3 og 3,8 kilo pr fisk ved utgangen av perioden, mot henholdsvis 1,4 og 4,0 kilo for 2021- og 2020-generasjonen pr utgangen av samme måned året før.