4. september ble det åpnet konkurs i Fiizk Holding og fire av selskapets datterselskaper. Grunnrenteskatt, havari med to merder i Sognefjorden og et mislykket oppkjøp ble oppgitt som årsaker til at styret valgte å kaste kortene.

Kort tid forut før konkursåpningen hadde konsernet gjennomført en restrukturering. Deler av virksomheten var solgt ut til et nyopprettet selskap, som ble kapitalisert opp. Det meste av virksomheten videreføres dermed.