– Vi er veldig glade for å samarbeide med Nekkar for å videreutvikle Fiizk og posisjonere selskapet for å gripe mulighetene vi ser innenfor den voksende havbruksnæringen. Nekkars ekspertise og erfaring utfyller oss veldig vel, sa Bjørnar A. Ulstein i Bewi Invest i en melding forrige uke.

Bewi Invest er investeringsselskapet til Bekken-familien fra Frøya, som har tjent milliarder på å selge fiskekasser og annen emballasje. Selskapet var største eier Fiizk-konsernet før restruktureringen.

Sammen med det børsnoterte selskapet Nekkar samt noen mindre aksjonærer går de nå inn med totalt 60 millioner kroner samt teknologi verdsatt til 25 millioner kroner for å restrukturere Fiizk-konsernet, og videreføre deler av virksomheten. Transaksjonene ventes ferdigstilt i oktober.

Fiizk
  • Norsk leverandør av produkter til havbruksnæringen, hovedsakelig lukkede merder, luseskjørt og ferskvannsbasseng
  • Selger også ulike programvareløsninger for oppdrett av laks
  • Har hovedkontor i Trondheim, og produksjon ulike steder i Norge som Bergen og Bjugn
  • Har de siste årene kjøpt flere selskaper, som Botngaard, NWP og Ecomerden
  • Etter restruktureringen i august er Bewi Invest og Nekkar hovedeiere, med henholdsvis 41 og 39 prosent. Transaksjonen er ventet sluttført i oktober 2023
  • Konsernet omsatte for 337 millioner kroner. Antall ansatte etter restruktureringen blir rundt 90 personer.

Fiizk har hovedkontor i Trondheim, og avdelinger flere steder i landet. Hovedproduktene er produkter som luseskjørt og semilukkede merder til lakseoppdrettere.

Konkurs

Mandag denne uken ble det åpnet konkurs i fem av de gamle selskapene, inkludert det tidligere toppselskapet Fiizk Holding.

Totalt innrapporterte styrene i selskapene en gjeld på 501 millioner kroner ved konkursåpning, mens det ifølge DNs sammenstilling ble rapportert om aktiva som vurderes til 93 millioner kroner.

Bostyrer i alle fem konkursene er advokat og partner Nils Håkon Risberg i Simonsen Vogt Wiig i Trondheim.

– Det er en del konsern-intern gjeld, men den eksterne gjelden er på 283,4 millioner kroner. Det er vel å merke hva styret selv har rapportert inn, og før vi har fått inn fordringer. Fristen for kreditorer til å melde hva de mener har krav på er 2. oktober, sier Risberg.

Ifølge rapporter fra Dun & Bradstreet var det registrert totalt 87 inkassosaker på de fem selskapene til ulike leverandører.

I tillegg står den lokale banken, Ørland Sparebank, med tinglyst pant på 100 millioner kroner i noen av selskapene. Banksjef Joar Dyrendahl ønsker ikke å kommentere saken, mens bostyrer Risberg sier at banken så langt ikke har meldt inn noen krav.

Havari, skatt og oppkjøp

Toppsjef Torstein Rønning i Fiizk sier at det er tre årsaker til restruktureringen som inkluderte de fem konkursene.

  • Grunnrenteskatten på lakseoppdrett ga stopp i ordreinngangen
  • Oppkjøpet av selskapet Ecomerden førte til overraskende store utfordringer
  • Havariet av to lukkede merder i Sognefjorden ga store økonomiske konsekvenser. Merden var forsikret, men forsikringsoppgjøret er ikke avklart

– Samlet sett gjorde dette av selskapene var i en veldig tung situasjon, og vi har vært gjennom en lang prosess for å skaffe kapital. For å lykkes med det var vi nødt til å gjøre det vi gjorde, sier Rønning.

Han beklager konsekvensene konkursene får for alle ansatte, leverandører, aksjonærer og andre samarbeidspartnere.

Konsernet hadde på det meste rundt 160 ansatte, mens rundt 90 blir med videre. De fleste av de som ikke blir med videre, var allerede permitterte.

Fem ansatte mister imidlertid jobben nå, som følge av konkurs i datterselskapet Fiizk Operational Services som tok oppdrag ute på oppdrettsanlegg. Denne virksomheten videreføres ikke.

Ser på transaksjoner

Som en del av restruktureringen ble innmaten fra tre av selskapene som nå er konkurs solgt ut til det nyopprettede selskapet Fizzk Topco. Det dette selskapet som oppkapitaliseres, og viderefører driften.

– Dette er naturligvis transaksjoner vi skal se på som en del av bobehandlingen, sier bostyrer Risberg.

Gunnar Syvertsen er styreleder i Bewi Invest, og var også styreleder i den gamle konsernstrukturen. Han ønsker ikke å svare på spørsmål fra DN, men viser til uttalelsene konsernsjef Torstein Rønning har gitt.

Bewi Invest eide 45 prosent av gamle Fiizk, og vil eie 41 prosent etter restruktureringen er gjennomført.