Torsdag sendte Europakommisjonen varsel til Mowi, Bremnes Seashore, Lerøy, Grieg Seafood og Cermaq om at de mistenker at selskapene har brutt konkurranseregler ved å samarbeide i markedet for spotsalg av norsk laks i EU. Varselet er en foreløpig vurdering, som selskapene nå skal svare på, men i et worst case-scenario kan boten bli stor – faktisk større enn først antatt.

Ti prosent av den globale omsetningen er det høyeste en eventuell bot fra EU kan settes, altså et makstak. Ifølge analytikere