Børsferskingen Måsøval, som debuterte på Euronext Growth i juni, var det siste av de børsnoterte lakseselskapene som publiserte regnskapstallene sine for tredje kavrtal i denne runden.

Gjennomgående leverte de fleste selskaper bedre marginer enn samme kvartal i fjor.

– Tross veldig høye eksportvolum fra Norge, var det høyere priser i kvartalet enn samme kvartal i fjor. Det viser hvor sterk etterspørselen er, noe som delvis skyldes gjenåpning av stadig flere markeder, sier finansanalytiker Nils Olav Furre Thommessen i Fearnley.

Han merker seg at produksjonen ikke gikk like godt for alle.

– I noen områder var det biologisk utfordrende. Det gjelder særlig for Bakkafrost sin virksomhet på Skottland, samt Mowi på begge kyster av Canada, sier han.

Bakkafrost skuffet stort

Den største overraskelsen dette kvartalet var det Bakkafrost som sto for. Aksjekursen deres stupte 14,6 prosent etter rapporten, som viste at selskapet hadde hatt store problemer i den skotske virksomheten sin.

– Det var betydelige biologiske utfordringer ved noen av anleggene våre, hvor fisken hadde redusert gjelle-helse. På slutten av kvartalet oppsto det akutte biologiske forhold, som oppblomstring av mikroskopiske maneter, noe som førte til betydelig dødelighet, skrev selskapet. Det tapte hele 16,3 kroner kiloen i Skottland i tredje kvartal.

– Den skotske virksomheten fikk vi en virkelig realitetssjekk, sier Tommessen.

Økte kostnader

Fearnley-analytikeren merker seg at det er økt inflasjon for lakseoppdrettere, som for resten av verden.

– Hovedfokuset i rapportene og presentasjonene var på hva som skjer med kostnader og inflasjon. Det har vært økninger både for fôr, emballasje og frakt. Fôrprisene blir viktige å følge med på fremover – det er noe som kan påvirke inntjeningen for lakseprodusentene negativt i 2022, sier han.

Analytikeren bemerker også at volumene selskapene estimerer de vil slakte i 2022 er litt lavere enn mange ventet.

– Det tilsier at veksten fra Norge blir begrenset.

Alt annet like skulle det tilsi høyere priser.

Av lakseaksjer Fearnley dekker, anbefaler meglerhuset kjøpt av NRS, mens det har salgsanbefaling på Bakkafrost og Mowi. Salmar, Grieg, Lerøy og NTS har hold-anbefalinger.

Slik gjorde de ulike selskapene det – merk at listen kan sorteres ulikt ved å klikke på de ulike kolonnenes overskrifter – og merk også at listen går over to sider.

(Oppdatert med Måsøval med 16,6 kr/kg også i tabellen fredag kl 17:00)