Brønnbåtnæringa oppnådde langt over snittet for leverandørindustrien, ifølge Kontali Analyses siste rapport.

Den kom til jul og heter «Norwegian Aquaculture Suppliers 2022». Den baserer seg på årsregnskapene for 2021 til 178 norske leverandører av tjenester og utstyr til akvakulturnæringa i Norge og globalt.

Rapporten gir en oversikt over selskapene i leverandørindustrien, inkludert sammenlikning (benchmarking) av selskapenes nøkkeltall. Rapporten går bare unntaksvis inn på årsakene til endringer i tallmaterialet. Forrige rapport kom for ett år siden. Den var basert på ytterligere 18 leverandører.