Det er blitt vesentlig dyrere å bygge nye brønnbåter det siste året.

For noen år siden, før korona og krigen i Ukraina, kostet det cirka en halv milliard kroner å bygge en slik båt, ifølge næringspolitisk rådgiver Linn Therese Skår Hosteland i Kystrederiene, der Brønnbåteiernes Forening er medlem.

– Prisen har økt med over 20 prosent generelt for fartøy bygd i Norge grunnet valutasituasjonen og inflasjon. Prisen har også økt i utlandet. Vi har ingen oversikt over byggekostnadene i Norge, sier hun til Intrafish.