Analysebyrået Menon Economics har vunnet et kontrakt for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) knyttet til visningstillatelser. Kontraktens verdi er 3 millioner kroner.

– Det finnes ingen forskning på hvordan og i hvor stor grad kunnskap om norsk havbruksnæring blir styrket. Både næringen og myndighetene vil ha stor nytte av forskningsbasert dokumentasjon rundt hvordan visningstillatelsene forvaltes, og ikke minst hvilken effekt de har. En dokumentasjon og evaluering vil også kunne frembringe kunnskap og råd om hvordan sentrene kan forbedres og i enda større grad kan oppfylle sitt oppdrag, skrev FHF i prosjektutlysningen.