– Dette var et svært utfordrende kvartal grunnet svakheten i global etterspørsel, som påvirket prisene. I tillegg var det økte kostnader, som på råvarer som inngår i fôret, økte priser på tjenester og utbrudd av fiskesykdommen SRS samt lakselus som påvirket kostnadene ved to anlegg, sier styrets nestleder Ricardo Garcia i en kommentar.

I kvartalet fikk selskapet en omsetning på 82,1 millioner dollar, noe som er ned 14 prosent fra samme kvartal i fjor. Driftsresultatet endte på -1,9 millioner dollar, mot 21,0 millioner dollar samme kvartal i fjor.