Nova Austral holder til helt sør i Chile, i fjerntliggende og vanskelig tilgjengelige områder som er svært tynt befolket. Selskapet har hatt en rekke problemer, og er blitt bøtelagt av landets myndigheter for underrapportering av dødelighet, samt fordømt av resten av bransjen.

Selskapet har også i lengre tid hatt problemer med økonomien, og meldte lørdag at problemene vedvarer.

– Nova Austral har fortsatt driftsmessige utfordringer og stram likviditet, heter det i en børsmelding.

Selskapet er ikke børsnotert, men har ulike obligasjonslån som er børsnotert i Oslo.

Mislighold

Nova Austral har i en periode vært fristilt fra å betale lån og avdrag på flere obligasjonslån, etter avtale med kreditorene. Partene er fortsatt i forhandlinger, men Nova Austral melder nå at de største kreditorene ikke vil gi dem ytterligere betalingsutsettelser.

Lånene er dermed i mislighold.

– Utlånere med sikkerhet i pant har så langt ikke krevd noen umiddelbar betaling, men har tatt forbehold om at de ha alle rettigheter til å ta grep, uten opphold og uten noen ytterligere perioder med betalingsstans, skriver Nova Austral.

Selskapet skriver at det fortsatt forsøker å finne løsninger med sine långivere.

– Men det er ikke sikkert at diskusjonene blir suksessfulle. Selskapet vil informere obligasjonseierne når ny informasjon foreligger, heter det i meldingen.

Nova Austral var tidligere eid av Ewos, men fulgte ikke med da fond forvaltet av Bain Capital og Altor solgte Ewos til Cargill. Siden er selskapet vært eid av disse investeringsfondene, men høsten 2022 solgte Bain Capital sin andel av Nova Sea til Altor.